Du har ret til omsorgsorlov 5 dage om året

Du har ret til omsorgsorlov, hvis du skal hjælpe dine forældre, børn, ægtefælle eller anden person fra din husstand, som oplever problemer med synet eller har andre helbredsmæssige problemer.

Senior mand med briller kigger på Computer med smilende senior kvinde
Få teksten læst op

Afspilningshastighed:

Omsorgsorloven skal benyttes til personlig omsorg eller støtte til familiemedlemmer, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvis et familiemedlem for eksempel skal på plejehjem, skal til øjenlægen eller på anden måde har brug for din hjælp og omsorg, har du ret til at tage fri fra arbejde.

Hvad kan jeg bruge omsorgsorloven til?

Du kan tage omsorgsorlov, hvis du skal ledsage en pårørende, der skal til øjenlægen, på hospitalet, til demensudredning eller udredning for anden alvorlig sygdom som kræft eller en øjensygdom eller lignende.

Du kan også hjælpe en pårørende med nedsat syn, Alzheimers eller anden alvorlig fysisk eller psykisk helbredsmæssig sygdom, som skal til øjenlæge, læge eller tandlæge, eller som skal have taget blodprøver eller lignende.

Har jeg ret til løn under omsorgsorlov?

Selvom du har ret til omsorgsorlov, har du ikke ret til at få løn under din omsorgsorlov.

Skal jeg vise dokumentation?

Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte.

Det kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling eller lignende.

Du har ansvar for at fremskaffe og eventuelt betale for den relevante lægelige dokumentation. 

Hvor mange dage om året kan jeg tage omsorgsorlov?

Omsorgsloven giver ret til fri 5 arbejdsdage om året (i et kalenderår).

Du kan tage omsorgsorlov som 5 sammenhængende dage eller som enkeltdage.

Retten til omsorgsdagene bortfalder, hvis du ikke har brugt dem i løbet af et kalenderår.

Loven er trådt i kraft 2. august 2022.

Du har ret til 2 dages omsorgsorlov i perioden 2. august til 31. december 2022.

Du kan anmode om ændret arbejdstid

Hvis du har været ansat i virksomheden i mere end 6 måneder, har du også ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det kan for eksempel være, at du anmoder om i en periode at gå ned i tid eller at udgå weekendarbejde, så du kan støtte og pleje din pårørende, som får en øjensygdom eller mister synet.

Din arbejdsgiver skal overveje og besvare din anmodninger inden for et rimeligt tidsrum.

Særlig beskyttelse i forbindelse med omsorgsorlov

Når du holder omsorgsorlov, har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end før.

Du har også ret forbedring i dine arbejdsvilkår, som du ellers ville være berettiget til under dit fraværet.

Omsorgsorloven giver beskyttelse mod opsigelse, der er helt eller delvist begrundet i fravær eller anmodningen om omsorgsorlov.

Det kan koste din arbejdsgiver en godtgørelse, hvis du bliver opsagt eller får en mindre gunstig behandling på grund af din omsorgsorlov.

Om omsorgsloven

Loven, der er trådt i kraft 2. august 2022, implementerer en del af EU’s orlovsdirektiv.

Senior kvinde går tur i efterårsskov ledsaget af ung kvinde

Er du pårørende

Find nyttig viden mål rettet dig, der er pårørende til en person med begyndende synstab

Gå til sektion for pårørende