Patientrettigheder

Ældre kvinde får undersøgt øjne af en læge
Få teksten læst op

Afspilningshastighed:

Hvad har du egentlig ret til som øjenpatient? Hvor hurtigt skal du indkaldes af hospitalet? Og hvor kan du klage?

Vi har samlet en række rettigheder, du skal kende som patient:

 • Du kan altid bestille tid hos en øjenlæge uden henvisning – og det er gratis.
 • Øjenlæger er ikke omfattet af behandlingsgaranti, så de har ikke tidsfrister på samme måde som hospitaler – der kan derfor hos nogle øjenlæger være lang ventetid.
 • Har du ringet til akuttelefonen i din region, kan du blive henvist til den vagthavende øjenlæge, der afgør rækkefølgen af de akutte patienter. Her kan derfor opstå ventetid.
 • Udredningsgaranti: Har øjenlægen henvist dig til udredning på en øjenafdeling på et hospital, er du berettiget til at blive udredt inden for 30 dage.
 • En udredning er en klarlæggelse af din eventuelle øjensygdom og information om mulige behandlingsforløb.
 • Behandlingsgaranti: Fra du er endelig udredt, må der højst gå 30 dage.
 • Du kan risikere at blive rykket til et andet hospital, men samtidig har du også ret til selv at vælge et privathospital, hvis behandlingsgarantien på de 30 dage ikke overholdes.
 • I tvivl om dine patientrettigheder? Der er patientkontorer i alle regioner og patientvejledere på alle hospitaler, som du kan kontakte med spørgsmål.

Alvorlige tegn, der kræver akut hjælp

Oplever du pludselig forværring af synet, for eksempel et eller flere af symptomerne herunder, skal du bestille en akuttid hos din øjenlæge:

 • Stærke smerter, eventuelt også røde øjne.
 • Pletter eller dobbeltsyn.
 • Lysskyhed.
 • Gardinfornemmelse.
 • Pludseligt og hurtigt synstab.
 • Fuldstændig synstab på det ene øje.

Alle øjenlæger har akuttider.

Hvad gør jeg, hvis jeg akut har brug for hjælp uden for øjenlægens åbningstider?

Du skal ringe til akuttelefonen i din region.
Hverdage mellem klokken 16 og klokken 08, i weekender og på helligdage.

Region Hovedstaden – ring 1813

Region Midtjylland – ring 70 113 131

Region Nordjylland – ring 70 150 300

Region Sjælland – ring 1818

Region Syddanmark – ring 70 110 707

Se vejledende ventetider hos øjenlæger på sundhed.dk (åbner i nyt vindue)

Læs mere om patientvejledere på borger.dk (åbner i nyt vindue)

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling på borger.dk (åbner i nyt vindue)

Download nyttig pjece om rettigheder som øjenpatient fra Øjenforeningen.dk (pdf åbner i nyt vindue)