Diabetisk øjensygdom

Få svar på typiske spørgsmål om øjensygdommen diabetisk retinopati.

Zoomet ind på senior-par, der kigger direkte ind i kamaraet. Den ene har brune øjne og den anden blå
Få teksten læst op

Afspilningshastighed:

Hvad er diabetisk øjensygdom?

Diabetisk øjensygdom, også kaldet diabetisk retinopati, er en komplikation, som kan opstå både ved type 1 og type 2 diabetes. Øjensygdommen er en af de mest udbredte, men fordi vi i Danmark screener diabetikere, opdages øjensygdommen ofte tidligt i sygdomsudviklingen.

Selve sygdommen er skader på de små blodkar i nethinden i øjnene. Diabetes giver forhøjede niveauer af sukker (glucose) i blodet. Det kan med tiden skade de små blodkar i nethinden, der er den lysfølsomme del af øjet. Som oftest opstår diabetisk øjensygdom derfor gradvist og langsomt over tid.

80 procent af personer med type 1 diabetes har udviklet skader på nethinden efter 20 år med diabetes. For personer med type 2 diabetes er tallet 50 procent. Der er cirka 280.000 diabetikere i Danmark.

Har jeg diabetisk øjensygdom?

Først og fremmest vil et screeningsprogram sikre at en eventuel diabetisk øjensygdom hurtigt opdages, hvorfor det anbefales at gå regelmæssigt til øjenlægen, når du er diabetiker. Øjenlægen holder øje med indikationerne på to typer af diabetisk retinopati:

  1. Ikke-proliferativ diabetisk retinopati: I en tidlig fase af sygdommen bliver blodkarrene i nethinden beskadiget. Det kan betyde væske og små blødninger i øjet/øjnene.
    Hvis der opstår væske og små blødninger kan nethinden blive hævet og fortykket.
    De enkelte forandringer forsvinder ofte af sig selv, men kan vende tilbage andre steder på nethinden.
  2. Proliferativ diabetisk retinopati: En mere alvorlig fase, hvor de beskadigede blodkar begynder at lukke sig helt eller delvist. Kroppen reagerer med at danne nye blodkar, men de nye blodkar er svage og tilbøjelige til at bløde. Det kan føre til ardannelse, træk på nethinden og i sidste ende til netthindeløsning, hvilket kan medføre permanent synstab.

Hvad er symptomerne?

  • synsforandringer, for eksempel sløret eller forvrænget syn
  • pletter i synsfeltet (flyvende fluer)

I begyndelsen af sygdommen kan der dog ikke være nogen mærkbare symptomer, og derfor er regelmæssige øjenundersøgelser vigtige for tidlig påvisning og behandling. Har man uopdaget diabetes kan synsskarpheden svinge fra dag til dag afhængigt af om man har forhøjede eller normale blodsukkerværdier.

Kan diabetisk øjensygdom forebygges?

Forebyggelse af diabetisk øjensygdom hænger uløseligt sammen med det at have diabetes, og du bør derfor sørge for at holde et stabilt blodsukker og gå til jævnlige kontroller – hos en øjenlæge.

Derudover kan du selv holde øje med om dit syn forandrer sig ved jævnligt at teste selv.
Se hvordan du selv tester dit syn lige her

Hvordan behandles diabetisk øjensygdom?

Hvis forandringerne på nethinden truer synet kan behandlingen af diabetisk retinopati være laserbehandling. Det foretages ambulant og foregår ved et apparat, ligesom ved en øjenundersøgelse. Det hele tager mellem 1 og 3 timer og foretages med lokalbedøvelse.

Hvis forandringerne findes på den centrale del af nethinden, kan man også behandle med ant-VEGF som hæmmer væksthormonet, som er med til at danne nye skrøbelige kar på nethinden.

Hvis du har diabetes, er det derfor vigtigt at arbejde tæt sammen med din læge og øjenlæge for at overvåge og behandle eventuelle øjenkomplikationer, herunder diabetisk retinopati.

Nyttige links

Alt du bør vide om diabetisk øjensygdom (åbner i et nyt vindue på ojenforeningen.dk)

Mere om diabetes i Patienthåndbogen (åbner i et nyt vindue på sundhed.dk)

Diabetesforeningen om diabetisk øjensygdom (åbner i et nyt vindue på diabetes.dk)