Grå stær

Senior kvinde og mand ses helt tæt på så kun et øje hver ses
Få teksten læst op

Afspilningshastighed:

Hvad er grå stær?

Grå stær  – også kaldet katarakt – er uklarheder i øjets linse og er en meget typisk øjensygdom for seniorer. Hvert år opereres et sted mellem 30.000 og 50.000 personer i Danmark for grå stær. Blandt 75-årige har omkring halvdelen uklarheder i synet, det vil sige en eller anden grad af grå stær.

Har jeg grå stær?

Dit syn driller; du ser ikke genstande så klart som før, og din synsændring kan ikke afhjælpes med briller. Grå stær er stort set kun aldersbetinget og forekommer i de fleste tilfælde fra 65-årsalderen.

Har du oplevet en grålig eller hvid hinde i dit synsfelt/ i dine øjne, er der stor sandsynlighed for, at du har grå stær. Især hvis du også har nedsat syn på det ene eller begge øjne.

Du skal også være opmærksom på:

  • Har du været i behandling med binyrebarkhormon i længere tid?
  • Har du sukkersyge, eller ryger du?

Typiske symptomer: Hvad er tegn på grå stær?

  • Nedsat syn – her kan der være tale om både det lange og det nære syn.
  • Lysfølsomhed, hvor man bliver voldsomt blændet af solen eller skarpt lys. Eller bliver blændet af billygter, når det er mørkt.
  • Dobbeltsyn og ændring i opfattelsen af farver.

Kan grå stær gøre mig blind?

Hvis man får operation i tide, er det yderst sjældent, at grå stær resulterer i blindhed. Men på verdensplan er grå stær den hyppigste årsag til blindhed. Derfor bør du få tjekket dit syn mindst hvert andet år, når du er over 60 år.

Hvordan behandles grå stær?

De fleste tilfælde af grå stær ender med en operation. Her erstattes den gamle linse med en kunstig linse. Efter operationen kan du ikke få grå stær igen, men for omkring 15 procent af de opererede opstår der måneder og år efter ’efterstær’. Her ses lignende uklarheder på den nye linse, hvilket relativt let kan fjernes med laser.

Operationen er som oftest overstået på blot 10-20 minutter pr. øje og foretages i lokalbedøvelse.

Kan jeg forebygge grå stær?

Grå stær kan ikke forebygges. Men der er en sammenhæng med diabetes, skader i øjet og andre øjensygdomme. Og jo hurtigere du får behandlet eller afhjulpet skader/diabetes, jo bedre.

Grå stær kan i sjældne tilfælde være medfødt.

Links til mere om grå stær

Få Allans gode råd til før under of efter operation for grå stær

Læs ‘Alt du bør vide om grå stær’ (åbner i et nyt vindue på øjenforeningen.dk)

Læs artiklen ‘Grå stær stopper mig ikke!’ (åbner i et nyt vindue på øjenforeningen.dk)

Mere om grå stær (åbner i et nyt vindue på sundhed.dk)

Ældre kvinde smiler mens hun er til øjentjek hos optiker

Skal jeg til øjenlæge eller optiker?

Se, hvilke symptomer du skal være særligt opmærksom på

Find ud af hvornår du skal til optiker eller til øjenlæge