Ret til hjælpemidler til nedsat syn?

Ældre kvinde bruger lup til at se det hun skriver
Få teksten læst op

Afspilningshastighed:

Kan jeg få støtte til eller fuld betaling for synsrelaterede hjælpemidler? Og hvilke hjælpemidler?

Afhængig af graden af dit synstab er der i din kommune mulighed for at få hel eller delvis betaling for synsrelaterede hjælpemidler. Det drejer sig især om lamper, lupper (forstørrelsesapparater) og luplamper, som hjælper dig til at læse eller med andre sysler, der kræver skarpt syn, for eksempel håndarbejde. Der kan også være tale om elektroniske apparater, computere, særlig software og talesynteser.

For visse øjensygdomme er det også muligt at søge helt eller delvist tilskud til briller og/eller kontaktlinser – det kaldes kropsbårne hjælpemidler. Det kan du læse mere om i guiden: Økonomisk støtte til briller og kontaktlinser (åbner i nyt vindue)

 Din kommune afgør, om du er berettiget ud fra følgende kriterier:

  • Vil hjælpemidlet afhjælpe de varige følger af din nedsatte syn.
  • Vil hjælpemidlet lette hverdagen i dit hjem.
  • Vil hjælpemidlet være nødvendigt i dit arbejdsliv.

Det er den enkelte kommune, der træffer afgørelse om mulige tilbud til personer med synsnedsættelse.

God idé at ringe til den nærmeste synsrådgivning

Inden du kontakter kommunen, kan det være en god idé at kontakte den nærmeste synsrådgivning. Her ved de rigtig meget om, hvad graden af dit synstab berettiger dig til af hjælpemidler og diverse tilskud.

Find oversigten over landets offentlige synsrådgivninger her på Øjenlægeforeningens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Ansøgning på borger.dk
Du kan ansøge direkte på borger.dk
Søg om både hjælpemidler til hjem og kropsbårne hjælpemidler som briller eller kontaktlinser på borger.dk (åbner i nyt vindue)

På borger.dk kan du også finde kontaktoplysninger til afdelingen i din kommune, der træffer afgørelse. Men du finder først disse kontaktoplysninger, når du har klikket ‘Start’ ud for den kategori, hvor du vil ansøge.

Hjælpemidler for synshandicappede til arbejdspladsen

Gælder både for dig, der er ansat på almindelige løn- og arbejdsvilkår, i fleksjob eller i løntilskud. Det gælder også selvstændige og ledige, der deltager i forløb gennem jobcentret, for eksempel virksomhedspraktik.
Søg om synsrelaterede hjælpemidler til arbejdspladsen på borger.dk (åbner i nyt vindue)

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job, uddannelse eller deltage i beskæftigelsestilbud.