Sådan får og giver du digital fuldmagt

En digital fuldmagt gør det lettere at hjælpe med digital selvbetjening. Har du en fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt, kan du nu også få adgang til at hjælpe.

Få teksten læst op

Afspilningshastighed:

Fremover bliver det nemmere at hjælpe digitalt, hvis du har en fremtidsfuldmagt eller en generalfuldmagt, som er sat i kraft.

Har du en fuldmagt, kan du for eksempel melde flytning eller holde styr på hospitalsaftaler for den, du hjælper.

Hvis du hjælper en person, som har givet dig en fuldt dækkende fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt, kan du også hjælpe med digital selvbetjening ved at få en digital fuldmagt og dermed få adgang til de cirka 40 selvbetjeningsløsninger, som er en del af fuldmagtsløsningen i dag.

Hvad er Digital Fuldmagt?

Med en Digital Fuldmagt giver du adgang til, at en anden kan handle på dine vegne i en eller flere offentlige, digitale løsninger. Du vælger selv, hvad du vil give fuldmagt til.

Du kan for eksempel give eller få fuldmagt til at se sundhedsjournaler og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at søge boligstøtte.

Hvad kan jeg med en Digital Fuldmagt?

Når den digitale fuldmagt er oprettet, kan du herefter bruge dit eget NemID eller MitID i selvbetjeningsløsningerne, når du skal handle på fuldmagtsgivers vegne.

Med den digitale fuldmagt kan du hjælpe en pårørende med digitale opgaver som at se udvalgte sundhedsinformationer på sundhed.dk og med andre digitale opgaver som at melde flytning, søge boligstøtte og se pensionsoplysninger. Det kan være rigtig nyttigt på denne måde at hjælpe en person med synstab på digitale platforme.

Hvordan fungerer Digital Fuldmagt?

Når du har en Digital Fuldmagt, logger du på selvbetjeningsløsningen med dit eget NemId eller MitID. Herefter vælger du, om du vil handle på vegne af dig selv eller på vegne af den, du har fuldmagt fra.

Det kan være forskelligt, hvordan du vælger at handle på vegne af fuldmagtsgiver. I nogle selvbetjeningsløsninger skal du vælge straks, du logger dig på. I andre løsninger har du først mulighed for at vælge personen, når du er kommet længere ind i selvbetjeningen.

Hvordan får jeg en Digital Fuldmagt?

På borger.dk kan du give og anmode om digital fuldmagt (åbner i nyt vindue) 

For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have NemID eller MitID.

Hvis den, der skal give fuldmagt, ikke selv har NemID eller MitID, eller har svært ved det digitale, kan en pårørende anmode om fuldmagt via borger.dk. Så kan der blive sendt et brev om anmodningen til personens folkeregisteradresse, som efterfølgende skal skrives under og sendes retur til Digitaliseringsstyrelsen. Du kan også hjælpe med at tage et billede af det underskrevne brev eller scanne det og sende det ind via Digital Post.
Når fuldmagten er oprettet, modtager du som fuldmagtshaver en bekræftelse via Digital Post.

For at give en Digital Fuldmagt skal man være:

  • Over 15 år
  • Ved sin fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at give Digital Fuldmagt, hvis man ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at man skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt. Det er heller ikke muligt at give Digital Fuldmagt, hvis man ikke kan underskrive med enten NemID, MitID eller en håndskreven underskrift.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt?

Hvis du har en fuldt dækkende fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, eller en generalfuldmagt, kan du få fuldmagt til digital selvbetjening via Digital Fuldmagt på borger.dk.

Arbejdsgangen er lidt bøvlet:

Du skal logge på Digital Fuldmagt med dit eget NemID eller MitID og anmode om fuldmagt.

Når du har valgt hvem, hvilke fuldmagter, og hvor længe den skal være gyldig, skal du ved sidste trin krydse af, at anmodningen skal sendes som fysisk post.

Når personen, som du har fået en generalfuldmagt eller fremtidsfuldmagt af, modtager anmodningsbrevet på sin folkeregisteradresse, skal du selv underskrive brevet på vegne af fuldmagtsgiver og returnere den nødvendige dokumentation for oprettelse til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller brevpost.

Du kan søge om adgang på borger.dk her (åbner i nyt vindue)

Hvidt computer-keyboard hvor en finger holder CTRL tasten nede

Digitale hjælpemidler

Guide til digitale hjælpemidler: Bliv introduceret til gode apps og få masser af tips

Digital hjælp til et begyndende synstab

Emner: